Pluteus podospileus / Kleiner Dachpilz

aktualisiert: 20.10.2016


Autoren: Pluteus podospileus, Saccardo & Cuboni, 1887 / Leptonia seticeps, G.F. Atkinson, 1902 / Pluteus minutissimus, Maire, 1937 / Pluteus nanus var. podospileus, (Saccardo & Cuboni) Rick, 1938 / Pluteus granulatus var. tenellus, J. Favre, 1948 / Pluteus psychriophorus var. seticeps, (G.F. Atkinson) Singer, 1956 / Pluteus psichiophorus var. seticeps, (G.F. Atkinson) Singer, 1956 / Pluteus psychriophorus var. minutissimus, (Maire) Singer, 1956 / Pluteus psichiophorus var. minutissimus, (Maire) Singer, 1956 / Pluteus minutissimus f. major, Kühner, 1956 / Pluteus seticeps, (G.F. Atkinson) Singer, 1959 / Pluteus podospileus f. minutissimus, (Maire) Vellinga, 1985

Klassfikation: Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Pluteaceae

Aktueller Name: Pluteus podospileus / Saccardo & Cuboni


Hutfarbe

braun - schwarz

Hutmerkmale

samtig, mit flockigen Schüppchen


Gattung/en:

Pluteus: Dachpilz


Pluteus podospileus - Flammer, Tİ 507

Pluteus podospileus - Pileozystiden - flaschenförmig - Flammer, Tİ 504