Grifola / Klapperschwämme

aktualisiert: 28.04.2019


Autoren: Polyporus trib. Merisma, Fries, 1821 / Grifola, Gray, 1821 / Merisma, (Fries) Gillet, 1878 / Polypilus, P. Karsten, 1881 / Cladodendron, Lázaro Ibiza, 1917 / Cautinia, Maas Geesteranus, 1967

Klassfikation: Fungi, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Polyporales, Fomitopsidaceae

Aktueller Name: Grifola / GrayArt/en:

Grifola frondosa: Gemeiner Klapperschwamm