Naucoria submelinoides (cf.)

aktualisiert: 20.10.2016


Autoren: (Kühner) Maire, 1930

Klassfikation: Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Strophariaceae


Aktueller Name: Naucoria submelinoides /


Gattung/en:

Naucoria: Sumpfschnitzlinge


Naucoria submelinoides - Flammer, Tİ 3990

Naucoria submelinoides - Flammer, Tİ 3989

Naucoria submelinoides - Flammer, Tİ 3991

Naucoria submelinoides - Flammer, Tİ 3992