Entoloma polipus

aktualisiert: 28.08.2019


Autoren: ,

Klassfikation: Fungi, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Entolomataceae


Aktueller Name: Entoloma polipus /


Gattung/en:

Entoloma: Rötlinge


Entoloma polipus - Flammer, TŠ 9824

Entoloma polipus - HDS - Flammer, TŠ 9825

Entoloma polipus - Flammer, TŠ 9826

Entoloma polipus - Flammer, TŠ 9827

Entoloma polipus - Flammer, TŠ 9828