Amyloporia

aktualisiert: 13.11.2020 09:11:24

Autoren:
Amyloporia, Bondartsev & Singer, 1941 / Amyloporia, Bondartsev & Singer ex Singer, 1944
Klassfikation:
Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Polyporales, Polyporaceae, Amyloporia
Aktueller Name:
Amyloporia Bondartsev & Singer ex Singer

Impressum