Phellinus robustus

Eichenfeuerschwamm

aktualisiert: 02.10.2020

Autoren:
Fomes igniarius var. robustus, Fries & Cooke, ? / Placodes roburneus, (Fries) Quélet, 1886 / Fomes robustus, P. Karsten, 1889 / Polyporus buxi, Branke, 1894 / Scindalma robustum, (P. Karsten) Kuntze, 1898 / Pyropolyporus calkinsii, Murrill, 1903 / Pyropolyporus crustosus, Murrill, 1903 / Pyropolyporus haematoxyli, Murrill, 1903 / Fomes calkinsii, (Murrill) Saccardo & D. Saccardo, 1905 / Fomes haematoxyli, (Murrill) Saccardo & D. Saccardo, 1905 / Fomes crustosus, (Murrill) Saccardo & D. Saccardo, 1905 / Pyropolyporus bakeri, Murrill, 1908 / Pyropolyporus texanus, Murrill, 1908 / Fomes texanus, (Murrill) Hedgcock & Long, 1912 / Fomes bakeri, (Murrill) Saccardo & Trotter, 1912 / Phellinus bakeri, (Murrill) A. Ames, 1913 / Phellinus texanus, (Murrill) A. Ames, 1913 / Fomes squarrosus, Lloyd, 1914 / Fomes abramsianus, (Murrill) Murrill, 1915 / Fomes yasudai, Lloyd, 1915 / Fomes yasudae, Lloyd, 1915 / Fomes rhaponticus, Lloyd, 1915 / Pyropolyporus abramsianus, Murrill, 1915 / Fomes ungulatus, Lázaro Ibiza, 1916 / Ungularia tuberosa, Lázaro Ibiza, 1916 / Fomes tuberosus, (Lázaro Ibiza) Saccardo & Trotter, 1925 / Fomes abramsianus, (Murrill) Saccardo & Trotter, 1925 / Phellinus robustus, (P. Karsten) Bourdot & Galzin, 1925 / Polyporus aestriplex, E.H.L. Krause, 1931 / Agaricus aestriplex, (E.H.L. Krause) E.H.L. Krause, 1932 / Ochroporus robustus, (P. Karsten) J. Schröter ex Donk, 1933 / Phellinus aestriplex, (E.H.L. Krause) E.H.L. Krause, 1934 / Polyporus robustus, (P. Karsten) S. Lundell & Nannfeldt, 1936 / Phellinus texanus, (Murrill) Gilbertson & Canfield, 1973 / Fomitiporia robusta, (P. Karsten) Fiasson & Niemelä, 1984 / Fomitiporia texana, (Murrill) Nuss, 1986 / Fomitiporia bakeri, (Murrill) J. Vlasak & J. Kout, 2010 / Fomitiporia calkinsii, (Murrill) J. Vlasak & J. Kout, 2011
Klassfikation:
Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Hymenochaetales, Hymenochaetaceae
Aktueller Name:
Phellinus robustus (P. Karsten) Bourdot & Galzin


Im Hymenium keine Setae beobachtet
"

Kalilaugenreaktion / KOH
Auf Trama schwarz
"

Gattung/en:

Phellinus robustus - Flammer, T© 10589
Phellinus robustus -
Phellinus robustus - Flammer, T© 10588
Phellinus robustus -
Phellinus robustus - Flammer, T© 10420
Phellinus robustus -