Tyromyces

aktualisiert: 07.02.2021

Autoren:
Tyromyces, P. Karsten, 1881
Klassfikation:
Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Polyporales, Polyporaceae
Aktueller Name:
Tyromyces P. KarstenDokumente


Impressum