Phaeohelotium

aktualisiert: 08.02.2021

Autoren:
Phaeohelotium, Kanouse, 1935
Klassfikation:
Fungi, Dikarya, Ascomycota, Pezizomycotina, Leotiomycetes, Leotiomycetidae, Helotiales, Helotiaceae
Aktueller Name:
Phaeohelotium Kanouse

Impressum