Podofomes
Tannen-Harzporling

aktualisiert: 14.01.2021 14:22:25

Autoren:
Podofomes, Pouzar, 1966
Klassfikation:
Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Polyporales, Polyporaceae, Podofomes
Aktueller Name:
Podofomes PouzarArt/en:


Impressum