Diplodia

aktualisiert: 03.03.2021 15:48:18

Autoren:
Diplodia, Fries, 1834 / Holcomyces, Lindau, 1904
Klassfikation:
Fungi, Ascomycota, Pezizomycotina, Dothideomycetes, Botryosphaeriales, Botryosphaeriaceae, Diplodia
Aktueller Name:
Diplodia FriesArt/en:
Gattung/en:


Impressum