Patinellaria

aktualisiert: 26.12.2021 20:27:47

Autoren:
Patinellaria, H. Karsten, 1885
Klassfikation:
Fungi, Dikarya, Ascomycota, Pezizomycotina, Leotiomycetes, Leotiomycetidae, Helotiales, Helotiaceae, Patinellaria
Aktueller Name:
Patinellaria H. KarstenArt/en:


Impressum