Postia subcaesia

Fastblauer Saftporling

aktualisiert: 02.01.2022

Autoren:
Klassfikation:
Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Polyporales, Fomitopsidaceae
Aktueller Name:


Wie Postia caesia, Sporen jedoch schlanker und auf Laubholz
"

Substrat
Laubholz
"


Postia subcaesia - Flammer, TŠ 13449
Postia subcaesia -

Impressum