Asterosporium

aktualisiert: 18.01.2022 16:07:46

Autoren:
Asterosporium, Kunze, 1819
Klassfikation:
Fungi, Dikarya, Ascomycota, Pezizomycotina, Sordariomycetes, Diaporthomycetidae, Diaporthales, Asterosporiaceae, Asterosporium
Aktueller Name:
Asterosporium KunzeArt/en:


Impressum