Ripartites serotinus


aktualisiert: 18.01.2022 16:29:51

Autoren:
Ripartites serotinus Einhellinger 1973
Klassfikation:
Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Tricholomataceae
Aktueller Name:
Ripartites serotinus Einhellinger 1973Gattung/en:


Impressum