Lachnellula

aktualisiert: 02.02.2022 12:39:31

Autoren:
Lachnellula, P. Karsten, 1884
Klassfikation:
Fungi, Dikarya, Ascomycota, Pezizomycotina, Leotiomycetes, Leotiomycetidae, Helotiales, Lachnaceae
Aktueller Name:
Lachnellula P. Karsten

Impressum