Pezicula


aktualisiert: 02.02.2022 12:39:31

Autoren:
Tul. & C. Tul.
Klassifikation:
Fungi, Dikarya, Ascomycota, Pezizomycotina, Leotiomycetes, Leotiomycetidae, Helotiales, Dermateaceae
Aktueller Name gem. MycoBank:
Current name: Pezicula Tul. & C. Tul., Selecta Fungorum Carpologia: Nectriei- Phacidiei- Pezizei 3: 182 (1865) [MB#3858] Taxonomic synonyms: - Cryptosporiopsis Bubák & Kabát, Hedwigia 52: 360 (1912) [MB#7835] - Dermatella P. Karst., Bidrag tillArt/en:


Impressum