Ocellaria

aktualisiert: 02.02.2022 12:39:31

Autoren:
Pezicula (Tulasne & C. Tulasne) P. Karsten
Klassfikation:
Fungi, Dikarya, Ascomycota, Pezizomycotina, Leotiomycetes, Leotiomycetidae, Helotiales, Dermateaceae
Aktueller Name:
Pezicula (Tulasne & C. Tulasne) P. Karsten

Impressum