Gibberella

aktualisiert: 02.02.2022 14:15:58

Autoren:
Giberella, Sacc., 1877 / Lisiella, (Cooke & Massee) Saccardo, 1891
Klassfikation:
Fungi, Dikarya, Ascomycota, Pezizomycotina, Sordariomycetes, Hypocreomycetidae, Hypocreales, Nectriaceae
Aktueller Name:
Gibberella Saccardo 1877

Impressum