Botryosphaeria


aktualisiert: 02.02.2022 12:39:31

Autoren:
Ces. & De Not. 1863
Klassifikation:
Fungi, Ascomycota, Pezizomycotina, Dothideomycetes, Botryosphaeriales, Botryosphaeriaceae
Aktueller Name gem. MycoBank:
Current name: Botryosphaeria Ces. & De Not., Comment. Soc. Crittog. Ital. 1 (4): 211 (1863) [MB#635] Taxonomic synonyms: - Amerodothis Theiss. & Syd., Annales Mycologici 13 (3-4): 295 (1915) [MB#158] - Apomella Syd., Annales Mycologici 35 (1): 4

Impressum