Taphrina

aktualisiert: 08.05.2022 12:26:59

Autoren:
Taphrina, Fries, 1815
Klassfikation:
Fungi, Ascomycota, Taphrinomycotina, Taphrinomycetes, Taphrinomycetidae, Taphrinales, Taphrinaceae
Aktueller Name:
Taphrina FriesArt/en:


Impressum