Cheimonophyllum

aktualisiert: 02.09.2022 12:25:31

Autoren:
Cheimonophyllum, Singer, 1955
Klassfikation:
Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Cyphellaceae
Aktueller Name:
Cheimonophyllum Singer

Impressum