Picipes badius

Kastanienbrauner Stielporling

aktualisiert: 06.09.2022

Autoren:
Picipes badius (Persoon) I.V. Zmitrovich & A.E. Kovalenko 2016
Klassfikation:
Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Polyporales, Polyporaceae
Aktueller Name:
Picipes badius (Persoon) I.V. Zmitrovich & A.E. Kovalenko 2016Gattung/en:

Picipes badius - Flammer, TŠ 13964
Picipes badius -

Impressum