Collybia cookei

Gelbknolliger Sklerotienrübling

aktualisiert: 09.09.2022 13:56:51

Autoren:
Collybia cirrhata var. cookei, Bresadola, 1928 / Collybia cookei, (Bresadola) J.D. Arnold, 1935 / Microcollybia cookei, (Bresadola) Lennox, 1979 / Collybia tuberosa var. cookei, (Bresadola) Bon & Courtecuisse, 1987
Klassfikation:
Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Tricholomataceae
Aktueller Name:
Collybia cookei (Bresadola) J.D. Arnold


Stielbasis / Basis
Mit kleinem gelben Sklerotium im Moos eingebettet
"

Gattung/en:
Pilzporträt JPG

Collybia cookei - Flammer, T© 13812
Collybia cookei -
Collybia cookei - Flammer, T© 13813
Collybia cookei -
Collybia cookei - Flammer, T© 13814
Collybia cookei -
Collybia cookei - Flammer, T© 13816
Collybia cookei -

Impressum