Phanerochaete sanguinea
(2)


aktualisiert: 06.09.2022 07:56:56

Autoren:
(Fr.) Pouzar 1973
Klassifikation:
Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Polyporales, Phanerochaetaceae, Phanerochaete
Aktueller Name gem. MycoBank:
Atheliachaete sanguinea (Fr.) Spririn & Zmitrovitch, Biodiversity of the Heterobasidiomycetes and non-gilled Hymenomycetes (former Aphyllophorales) of Israel: 456 (2011) [MB#560457]Gattung/en:

Phanerochaete sanguinea - Flammer, TŠ 13963
Phanerochaete sanguinea -

Impressum