Dialonectria


aktualisiert: 15.05.2023 06:45:50

Autoren:
(Sacc.) Cooke
Klassifikation:
Fungi, Dikarya, Ascomycota, Pezizomycotina, Sordariomycetes, Hypocreomycetidae, Hypocreales, Nectriaceae
Aktueller Name gem. MycoDB
Cosmospora Rabenh., Hedwigia 2: 59 (1862) [MB1273]
Taxonomische Synonyme: Chrysogluten Briosi & Farneti, Atti dell Istituto Botanico della UniversitÓ e Laboratorio Crittogamico di Pavia 8: 117 (1904) [MB1031] Nectria subgen. Dialonectria Sacc., Sylloge Fungorum 2: 490 (1883) [MB700314] Dialonectria (Sacc.) Cooke, Grevillea 12 (63): 77, 109 (1884) [MB1491]Art/en:

Literatur:


Impressum