Metatrichia


aktualisiert: 15.05.2023 08:08:32

Autoren:
Ing
Klassifikation:
Protozoa, Myxomycota, Myxomycetes, Trichiales, Trichiaceae
Aktueller Name gem. MycoDB
Metatrichia Ing, Transactions of the British Mycological Society 47 (1): 51 (1964) [MB12145]Art/en:

Literatur: MYXO Band: 1 Seite: 199 - Bild: 0 - 0


Impressum