Nectria
Pustelpilz, Gallertträne

aktualisiert: 06.10.2020 10:19:40

Autoren:
Tubercularia, Tode, 1790 / Ephedrosphaera, Dumortier, 1822 / Hypocrea sect. Nectria, Fries, 1825 / Nectria, (Fries) Fries, 1849 / Sphaerostilbe, Tulasne & C. Tulasne, 1865 / Megalonectria, Spegazzini, 1881 / Stilbonectria, P. Karsten, 1889 / Creonectria, Seaver, 1909 / Rhodothrix, Vainio, 1921 / Styloletendraea, Weese, 1924 / Ochraceospora, Fiore, 1930
Klassfikation:
Fungi, Dikarya, Ascomycota, Pezizomycotina, Sordariomycetes, Hypocreomycetidae, Hypocreales, Nectriaceae
Aktueller Name:
Nectria (Fries) FriesArt/en:
Gattung/en:


Impressum