Sarcodon
Habichtspilz, Stacheling

aktualisiert: 07.02.2021

Autoren:
Sarcodon, Quélet ex P. Karsten, 1881
Klassfikation:
Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Thelephorales, Bankeraceae
Aktueller Name:
Sarcodon Quélet ex P. KarstenArt/en:
Gattung/en:
Dokumente

Suchbegriffe / Tags: Fleischzahn


Impressum