Porpoloma
Wiesenritterling

aktualisiert: 17.12.2020

Autoren:
Porpoloma, Singer, 1952
Klassfikation:
Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Tricholomataceae
Aktueller Name:
Porpoloma Singer


Melzers-Reagenz
Jod Sporen positiv (amyloid)
"

Art/en:
Dokumente
Gattung/en: