Sarcomyxa
Muschelseitling

aktualisiert: 17.12.2020

Autoren:
Panellus P. Karsten
Klassfikation:
Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Mycenaceae
Aktueller Name:
Panellus P. KarstenDokumente