Sarcomyxa
Muschelseitling

aktualisiert: 07.02.2021

Autoren:
Panellus P. Karsten
Klassfikation:
Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Mycenaceae
Aktueller Name:
Panellus P. KarstenDokumente


Impressum