Terfezia claveryi

aktualisiert: 07.12.2018 11:11:27

Autoren:
Terfezia claveryi Chatin 1892
Klassfikation:
Fungi, Dikarya, Ascomycota, Pezizomycotina, Pezizomycetes, Pezizomycetidae, Pezizales, Terfeziaceae
Aktueller Name:
Terfezia claveryi Chatin 1892Gattung/en:
Link
download PDF

Terfezia claveryi - Waldvogel, F 8640
Terfezia claveryi -
Terfezia claveryi - Flammer, T 2546
Terfezia claveryi -
Terfezia claveryi - Sporen in Ascus/Asci - Flammer, T 21
Terfezia claveryi - Sporen in Ascus/Asci -
Terfezia claveryi - Asci - Flammer, T 2545
Terfezia claveryi - Asci -