Faerberia
Leistling, Kohlenleistling

aktualisiert: 17.12.2020

Autoren:
Faerberia Pouzar 1981
Klassfikation:
Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Polyporales, Polyporaceae
Aktueller Name:
Faerberia Pouzar 1981Dokumente