Craterellus cornucopioides

Totentrompete

aktualisiert: 14.03.2018 10:32:22

Autoren:
(L.) Pers. 1825
Klassifikation:
Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Cantharellales, Cantharellaceae, Craterellus
Aktueller Name gem. MycoBank:
Craterellus cornucopioides (L.) Pers., Mycologia Europaea 2: 5 (1825) [MB#153130]


Essbarkeit / Speisewert (ohne Gewähr)
Speisepilz
"

Gattung/en:

Craterellus cornucopioides - Flammer, TŠ 3326
Craterellus cornucopioides -
Craterellus cornucopioides - Flammer, TŠ 828
Craterellus cornucopioides -
Craterellus cornucopioides - Flammer, TŠ 829
Craterellus cornucopioides -
Craterellus cornucopioides - Flammer, TŠ 827
Craterellus cornucopioides -

Impressum