Ramaria formosa


aktualisiert: 13.11.2019 15:42:27

Autoren:
Ramaria formosa (Persoon) Quélet 1888
Klassfikation:
Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Phallomycetidae, Gomphales, Gomphaceae
Aktueller Name:
Ramaria formosa (Persoon) Quélet 1888


Synonyme, Namen dt., Verweis
Ramaria formosa
"

Gattung/en:

Ramaria formosa - Flammer, T© 1132
junges Exemplar
Ramaria formosa -
Ramaria formosa - Flammer, T© 1133
Exemplar 1 Woche später
Ramaria formosa -

Impressum