Tirmania pinoyi
aktualisiert: 07.12.2018 11:09:04

Autoren:
Tirmania pinoyi (Maire) Malençon 1973
Klassfikation:
Fungi, Dikarya, Ascomycota, Pezizomycotina, Pezizomycetes, Pezizomycetidae, Pezizales, Pezizaceae
Aktueller Name:
Tirmania pinoyi (Maire) Malençon 1973download PDF
Gattung/en:
Link

Tirmania pinoyi Flammer, R© 3083
Tirmania pinoyi