Tirmania pinoyi


aktualisiert: 07.12.2018 11:09:04

Autoren:
Tirmania pinoyi (Maire) Malençon 1973
Klassfikation:
Fungi, Dikarya, Ascomycota, Pezizomycotina, Pezizomycetes, Pezizomycetidae, Pezizales, Pezizaceae
Aktueller Name:
Tirmania pinoyi (Maire) Malençon 1973Gattung/en:
Verwandte Themen & weiterführende Links:

Suchbegriffe / Tags: Hypogäen, Seletens, Exotisches

Tirmania pinoyi - Flammer, R© 3083
Tirmania pinoyi -

Impressum