Mitrophora
Morcheln

aktualisiert: 28.04.2019

Autoren:
Eromitra, LÚveillÚ, 1846 / Mitrophora, LÚveillÚ, 1846 / Morchella sect. Mitrophorae, (LÚveillÚ) Imai, 1932
Klassfikation:
Fungi, Dikarya, Ascomycota, Pezizomycotina, Pezizomycetes, Pezizomycetidae, Pezizales, Morchellaceae,
Aktueller Name:
Mitrophora LÚveillÚ

Impressum