Leptoporus mollis


aktualisiert: 21.01.2021 16:17:16

Autoren:
Polyporites mollis, (Persoon) Meschinelli, ? / Boletus mollis, Persoon, 1795 / Boletus substrigosus, Albertini & Schweinitz, 1805 / Daedalea mollis, (Persoon) Fries, 1815 / Polyporus mollis var. substrigosus, (Albertini & Schweinitz) Fries, 1821 / Polyporus mollis, (Persoon) Fries, 1821 / Bjerkandera mollis, (Persoon) P. Karsten, 1881 / Leptoporus mollis, (Persoon) Quélet, 1886 / Bjerkandera alborosea, P. Karsten, 1889 / Polyporus succinea, Conwentz, 1890 / Polyporus alboroseus, (P. Karsten) Saccardo, 1891 / Polyporites mollis f. succinea, (Conwentz) Meschinelli, 1892 / Polyporites vaporarius f. succinea, (Conwentz) Meschinelli, 1892 / Polyporites mollis f. mollis, (Persoon) Mesch., 1892 / Polyporus mollicomus, Britzelmayr, 1897 / Tyromyces smallii, Murrill, 1907 / Polyporus smallii, (Murrill) Saccardo & Trotter, 1912 / Polystictus mollicomus, (Britzelmayr) Bigeard & H. Guillemin, 1913 / Polystictus mollis, (Persoon) Bigeard & H. Guillemin, 1913 / Fomes mollis, (Persoon) Bigeard & H. Guillemin, 1913 / Polyporus pini-ponderosae, Long, 1917 / Tyromyces mollis, (Persoon) Kotlaba & Pouzar, 1959
Klassfikation:
Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Polyporales, Polyporaceae
Aktueller Name:
Leptoporus mollis (Persoon) QuéletGattung/en:


Impressum