Russula densifolia


aktualisiert: 20.10.2016

Autoren:
Russula densifolia, Secretan ex Gillet, 1876
Klassfikation:
Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Russulales, Russulaceae
Aktueller Name:
Russula densifolia Secretan ex GilletGattung/en:


Impressum