Basidiodendron
Wachsrinde, Basidienbaum

aktualisiert: 07.02.2021

Autoren:
Basidiodendron, Rick, 1938
Klassfikation:
Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Auriculariomycetidae, Auriculariales, Exidiaceae
Aktueller Name:
Basidiodendron Rick


Eine Gattung "incertae sedis" mit etwas 15 Arten.
"


Dokumente


Impressum