Exidiopsis

aktualisiert: 09.03.2021 08:05:10

Autoren:
Exidia subgen. Exidiopsis, Brefeld, 1888 / Exidiopsis, (Brefeld) Möller, 1895
Klassfikation:
Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Auriculariomycetidae, Auriculariales, Exidiaceae
Aktueller Name:
Exidiopsis (Brefeld) Möller


Typisch für Exidiopsis sind die Hypobasidien
"


Art/en:
Dokumente


Impressum