Protodontia

aktualisiert: 07.02.2021

Autoren:
Protodontia, Höhnel, 1907
Klassfikation:
Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Auriculariomycetidae, Auriculariales, Exidiaceae
Aktueller Name:
Protodontia HöhnelDokumente


Impressum