Columnocystis

aktualisiert: 07.02.2021

Autoren:
Columnocystis, Pouzar, 1959
Klassfikation:
Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Gloeophyllales, Gloeophyllaceae
Aktueller Name:
Columnocystis PouzarDokumente


Impressum