Cotylidia

aktualisiert: 07.02.2021

Autoren:
Craterella, Persoon, 1794 / Cotilydia, P. Karsten, 1881 / Cotylidia, P. Karsten, 1881 / Bresadolina, Brinkmann, 1909
Klassfikation:
Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Hymenochaetales, Rickenellaceae
Aktueller Name:
Cotylidia P. KarstenDokumente


Impressum