Xenasma

aktualisiert: 12.02.2021 17:46:14

Autoren:
Clitopilina, G. Arnaud, 1951 / Xenasma, Donk, 1957
Klassfikation:
Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Polyporales, Xenasmataceae
Aktueller Name:
Xenasma DonkDokumente


Impressum