Xenasmatella

aktualisiert: 07.02.2021

Autoren:
Tomentella, P. Karsten, 1889 / Phlebiella, P. Karsten, 1890 / Xenasmatella, Oberwinkler, 1966
Klassfikation:
Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Polyporales, Xenasmataceae
Aktueller Name:
Xenasmatella Oberwinkler


Sporenmerkmale
Stachelig
"

Gattung/en:
Dokumente

Suchbegriffe / Tags: Trechispora


Impressum