Stromatoscypha

aktualisiert: 28.04.2019

Autoren:
Porothelium, Reichenbach, 1828 / Stromatoscypha, Donk, 1951
Klassfikation:
Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Stromatoscyphaceae
Aktueller Name:
Stromatoscypha Donk

Impressum