Cerrena
Wirrling

aktualisiert: 07.02.2021

Autoren:
Sistotrema, Persoon, 1794 / Sistostrema, Schumacher, 1803 / Sisostrema, Rafinesque-Schmaltz, 1820 / Cerrena, Gray, 1821 / Phyllodontia, P. Karsten, 1883 / Bulliardia, Lázaro Ibiza, 1917
Klassfikation:
Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Polyporales, Polyporaceae
Aktueller Name:
Cerrena GrayDokumente


Impressum