Dichomitus

aktualisiert: 07.02.2021

Autoren:
Dichomitus, D.A. Reid, 1965
Klassfikation:
Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Polyporales, Polyporaceae
Aktueller Name:
Dichomitus D.A. ReidDokumente


Impressum