Ceriporiopsis

aktualisiert: 07.02.2021

Autoren:
Ceriporiopsis, Domanski, 1963
Klassfikation:
Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Polyporales, Meruliaceae
Aktueller Name:
Ceriporiopsis DomanskiDokumente


Impressum