Oxyporus

aktualisiert: 07.02.2021

Autoren:
Coriolus sect. Oxyporus, Bourdot & Galzin, 1925 / Oxyporus, (Bourdot & Galzin) Donk, 1933
Klassfikation:
Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Hymenochaetales, Schizoporaceae
Aktueller Name:
Oxyporus (Bourdot & Galzin) DonkDokumente


Impressum